Vyhrievanie komunikácií

Zabudnite na problémy so snehom a ľadom na príjazdovej ceste či chodníku. Elektrické vykurovacie káble do exteriéru vyriešia tieto vaše problémy.

Vyhrievanie komunikácií

Ochrana komunikačných plôch

Na vykurovanie komunikačných plôch, ako sú chodníky, cesty, nájazdové rampy, schodiská, sa používajú vykurovacie vodiče alebo vykurovacie rohože.

Pri pochôdznych komunikáciách sa vykurovací prvok umiestňuje do pieskového lôžka alebo do betónovej dosky pri schodoch, terasách a pod., do lepiaceho tmelu. Pri pojazdných komunikáciách jednoznačne odporúčame umiestniť vykurovací prvok do betónovej dosky, ktorá bude chrániť vykurovací vodič pred poškodením pri zaťažení komunikácie automobilom.

Pre vyhrievanie vonkajších plôch sa inštaluje plošný príkon 300 W/m², alebo 400 W/m².  Takto vysoký výkon je nutný, aby systém mohol správne fungovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Veľmi dôležitá je aj správna regulácia, ktorá uvedie vykurovací systém do prevádzky už v dobe, keď nebezpečenstvo námrazy vzniká – vtedy sa zopne regulácia, ktorá sníma nielen teplotu, ale aj prítomnosť vlhkosti v sledovanej ploche. V prípade, že je systém ovládaný ručne a je užívateľom uvedený do prevádzky až v dobe, kedy je predmetná plocha zakrytá vrstvou snehu, môže jeho rozpustenie trvať aj viac než 12 hodín (podľa výšky vrstvy snehu). Je potrebné uvedomiť si, že vykurovací vodič je umiestnený v zemi, ktorá má obrovskú schopnosť prijať teplo, a tak je potrebné veľké množstvo energie na premenenie snehu na vodu – tzv. latentné teplo. Inštalácia doplnkovej tepelnej izolácie do skladby je až na výnimky neúčinná. 

 

Tepelné izolácie vonkajších aplikácií

Často sú zo strany užívateľov kladené otázky, či by sa účinnosť vonkajších aplikácií – vyhrievanie komunikácií – nedala zvýšiť umiestnením vhodnej tepelnej izolácie do skladby konštrukcie. Táto izolácia by síce v zimnom období mohla urýchliť prehriatie hornej vrstvy a tým aj topenie snehu, no v prechodnom období by sa naopak teplo naakumulované v zemi odizolovalo, takže k vytváraniu námrazy by dochádzalo aj na jar a na jeseň, kedy zem nie je štandardne premrznutá. Tepelná izolácia má vplyv iba v aplikáciách, kde je vyhrievaná plocha vystavená okolitým podmienkam zo všetkých strán. Napríklad pri vonkajšom schodisku, ktoré má schodnice nad terénom, je možné schody tepelne izolovať zo spodnej strany, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla spodnou stranou.


Súvisiace produkty

ADPSV 300/5 – 0,5

192,62 €
Kód: 1175

23MDT 400/4,7 – 0,75

184,93 €
Kód: 1123

MAPSV 30420

65,83 €
Kód: 980

ADPSV 300/1 – 0,5

67,00 €
Kód: 1169

MADPSP 401880

161,20 €
Kód: 1190

ADPSV 30970

111,46 €
Kód: 1109

23MDT 400/18,4 - 0,75

915,58 €
Kód: 1128

MADPSP 40340

71,26 €
Kód: 1184

MAPSV 304800

339,94 €
Kód: 989

ADPSV 300/7 – 0,5

260,31 €
Kód: 1177

23MDT 400/1,4 – 0,75

84,75 €
Kód: 1118

ADPSV 302250

201,57 €
Kód: 1114

ADPSV 300/6 – 0,5

236,28 €
Kód: 1176

ADPSV 30670

80,40 €
Kód: 1107

MAPSV 306300

430,04 €
Kód: 990

ADPSV 300/4 – 0,5

162,52 €
Kód: 1174