Samoregulačné vodiče

Samoregulačné vodiče možno použiť pri vonkajších plochách ako aj pri ohreve potrubia.

Zloženie samoregulačného vodiča

Špeciálna konštrukcia vodiča zaisťuje automatickú reguláciu vykurovacieho výkonu v závislosti na okolitej teplote a to v ktoromkoľvek mieste jeho dĺžky. Vodič je tvorený medenými vodičmi, medzi nimi je umiestnené polovodivé vykurovacie jadro. Pri zvyšovaní okolitej teploty vzrastá odpor vykurovacieho jadra a tým sa znižuje jeho výkon. Pri poklese teploty sa naopak výkon vodiča zvyšuje. Vodiče sa preto môžu navzájom dotýkať, krížiť alebo prechádzať prostredím s rôznymi teplotami bez nebezpečenstva prehriatia alebo prepálenia. Konštrukcia umožňuje skracovať vodič na ľubovoľnú dĺžku, dvojitá izolácia s ochranným opletením zaisťuje vysokú elektrickú pevnosť, ochranu prostredia proti vlhkosti a odolnosť voči mechanickému poškodeniu.

Samoregulačný vodič s klesajúcou teplotou okolia plynule zvyšuje svoj výkon.

            

Samoregulačné vodiče sú ponúkané v štyroch výkonoch – 10, 15, 20 a 30 W/m. Používané sú predovšetkým pre protimrazovú ochranu potrubí (10 a 15 W/m) alebo striech, odkvapov a strešných zvodov (20 a 30 W/m).

 

    

Regulácia a príslušenstvo

Pretože samoregulačné vodiče je možné strihať na ľubovoľné dĺžky (iba obmedzená maximálna dĺžka v závislosti na istenie), nerobia sa typové okruhy, ale k vodičom je nutné použiť príslušenstvo (KIT č. 4), ktoré umožňuje vodič ukončiť (uzavrieť elektrický obvod) a pripojiť pripojovací vodič (tzv. studený koniec).
Samoregulačné vykurovacie vodiče síce automaticky merajú svoj výkon v závislosti na okolitej teplote, nikdy sa ale úplne nevypínajú. Preto aj k samoregulačnému vodiču je potrebná vhodná regulácia napríklad priestorový termostat EBERLE AZT.