Elektrické vykurovacie vodiče

Pre dokonalé zabezpečenie podlahového vykurovania máme v našej ponuke viacero typov vykurovacích vodičov.

Vykurovacie vodiče delíme na jednožilové a dvojžilové. Pokiaľ je vo vnútri vodiča len jedna žila (rezistencia), ide o jednožilový vykurovací vodič. Vodič má na oboch koncoch pripájací vodič (studený koniec) a musí byť inštalovaný tak, aby začínal a končil v rovnakom mieste.

Dvojžilový vykurovací vodič má pod plášťom rezistencie dve žily. Na jednom konci vodiča je pripájací vodič a druhý koniec je vyrobený so spojkou, ktorá prepája obe rezistencie a vytvára tak uzavretý okruh. Pri inštalácii tak nie je nutné vracať sa s vodičom späť na miesto pripojenia.

Na jednožilové a dvojžilové sa delia iba odporové vykurovacie vodiče (rohože), samoregulačné vodiče a vodiče s konštantným príkonom môžu byť z konštrukčných dôvodov iba dvojžilové.

Ak inštalujete vykurovací vodič pod dlažbu, pre komfortné vyhrievanie podlahy v krátkych intervaloch (cca 1 hod. ráno a večer), odporúčame použiť tvrdenú izolačnú dosku 6 mm alebo 10 mm, ktorá výrazne skráti dobu ohrevu podlahy. 

Pre správne fungovanie vykurovacích vodičov je potrebné zakúpiť si termostat s podlahovou sondou.

Separačná fólia

3,02 €
Kód: 291

Fixačný pás – 10 m

12,00 €
Kód: 36

ADSV 10065

29,57 €
Kód: 874

ADSV 5045

30,49 €
Kód: 787

ADSV 10120

33,41 €
Kód: 482

PSV 15200

38,38 €
Kód: 20

PSV 10170

40,82 €
Kód: 4

ADSV 5080

45,21 €
Kód: 796

PSV 15340

45,39 €
Kód: 21

ADSV 10200

46,18 €
Kód: 483

PSV 15420

50,28 €
Kód: 22

ADPSV 18160

50,77 €
Kód: 991

PSV 10280

52,92 €
Kód: 5

ADSV 5140

54,18 €
Kód: 949