Ochrana odkvapov, zvodov a vpustí

Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov voči hromadeniu ľadu a snehu.

Na ochranu odkvapov a strešných zvodov sa používajú odporové vykurovacie vodiče alebo samoregulačné vodiče.

Keď dôjde k úplnému zamrznutiu odtoku vody, vytvára sa v žľaboch ľadová vrstva a následne pretekajúca voda cez okraj žľabu vytvára ľadové cencúle. Mnohokrát ide o tak značnú hmotnosť, že môže dôjsť k deformácii žľabov a hrozí riziko ich odlomenia, pričom ich pád ohrozuje okoloidúcich ľudí. Neodtekajúca voda môže prenikať pod strešnú krytinu alebo zatekať pod fasádu, kde zamrzne a môže spôsobiť veľké škody.

Pri námraze možno chrániť aj strechy – strešné úžľabia, okraje striech a pod. Tu sa obvykle inštaluje tzv. ,,pilkovaním“ a to v takých rozostupoch, aby plošný príkon činil cca 200 W/m² , pri nadmorských výškach blízko 1000 m sa odporúča príkon minimálne 250 W/m².

Rovnako, ako pri vyhrievaní voľných plôch je aj pri strešných aplikáciách nesmierne dôležitá vhodná regulácia, ktorá sníma nie len teplotu, ale aj prítomnosť vlhkosti. Pokiaľ je vykurovací vodič ovládaný užívateľom ručne a je uvedený do prevádzky až v dobe, kedy je na ňom vyššia vrstva ľadu, vyhreje vodič v ľade dutinu (tunel), čím okolo neho vznikne vzduchový obal, ktorý sa chová ako tepelná izolácia. Napriek tomu, že je vodič v prevádzke, námraza sa nerozmrazuje a aplikácia je v podstate nefunkčná.

Tovar Hmotnosť Dĺžka Príkon W/m Dostupnosť

Príchytka do zvodu

Kód tovaru: 67
5,05 €
0.04 kg

Reťaz do zvodu – 5 m

Kód tovaru: 704
7,72 €
0.47 kg

Príchytka do žľabu 100

Kód tovaru: 68
8,43 €
0.22 kg

Príchytka do žľabu 150

Kód tovaru: 546
8,91 €
0.4 kg

Reťaz do zvodu – 10 m

Kód tovaru: 545
13,66 €
0.47 kg

Distančný úchyt

Kód tovaru: 551
18,30 €
0.2 kg

Strešný úchyt "C" titan zinok – TiZN

Kód tovaru: 553
20,16 €
0.25 kg

Strešný úchyt "C" medený Cu

Kód tovaru: 552
25,80 €
0.25 kg

SYFOK – P/10 (lanko + distančné úchyty)

Kód tovaru: 549
43,81 €
0.4 kg

ADPSV 20160

Kód tovaru: 174
59,48 €
1.05 kg 8.3 m 160 W

ADPSV 20340

Kód tovaru: 177
69,14 €
1.4 kg 17.2 m 340 W

ADPSV 20450

Kód tovaru: 178
77,71 €
1.52 kg 22.5 m 450 W

SYFOK – P/20 (lanko + distančné úchyty)

Kód tovaru: 547
88,19 €
0.8 kg

ADPSV 20540

Kód tovaru: 179
94,62 €
1.7 kg 27.4 m 540 W

ADPSV 20640

Kód tovaru: 180
102,60 €
1.95 kg 32.1 m 640 W

ADPSV 20870

Kód tovaru: 182
123,89 €
2.4 kg 43.8 m 870 W