Analógové termostaty

Analógový termostat nemožno programovať, užívateľ si nastaví požadovanú teplotu a k akejkoľvek zmene je opäť nutný zásah užívateľa.

  

RTR-E 3502

20,53 €
Kód: 335

Fenix - Therm 105

69,46 €
Kód: 1062