Analógové termostaty

Analógový termostat nemožno programovať, užívateľ si nastaví požadovanú teplotu a k akejkoľvek zmene je opäť nutný zásah užívateľa.

  

MEK 16

20,00 €
Kód: 1381

RTR-E 3502

26,20 €
Kód: 335

Fenix - Therm 105

70,80 €
Kód: 1062