Analógové termostaty

Analógový termostat nemožno programovať, užívateľ si nastaví požadovanú teplotu a k akejkoľvek zmene je opäť nutný zásah užívateľa.

  

RTR-E 3502

23,30 €
Kód: 335

Fenix - Therm 105

70,80 €
Kód: 1062