Bezdrôtová regulácia

Tam, kde je obtiažne použiť bežnú reguláciu elektrického kúrenia, vám ponúkame v našom sortimente bezdrôtovú reguláciu.

Bezdrôtová regulácia znamená, že v tomto prevedení nie je žiadne vodičové vedenie medzi spínacím kontaktom, ktorý púšťa elektrickú energiu do pripojeného vykurovacieho telesa a medzi termostatom, ktorý meria teplotu v miestnosti a je v ňom uložený program vykurovania, ale táto komunikácia prebieha bezdrôtovo – rádiofrekvenčne.

Bezdrôtová regulácia je ideálna predovšetkým pre rekonštrukcie, keď je potrebné nahradiť pôvodnú alebo doplniť chýbajúcu reguláciu na elektrické vykurovanie. Niektoré tieto systémy umožňujú aj zapojenie do jedného celku, vzniká tak bezdrôtová centrálna regulácia.