Protimrazová ochrana potrubia

Chráňte sa pred zamrznutím vody v gumených hadiciach, plastových či kovových potrubiach pomocou elektrických vykurovacích káblov.

Protimrazová ochrana potrubia

Vykurovacie vodiče pre protimrazovú ochranu

Počas zimného obdobia sa stáva, že na viacero dní či týždňov klesne teplota pod bod mrazu a potrubie s rozvodmi vody zamrzne. Najčastejšie ide o rozvody, ktoré sa nachádzajú v pivničných priestoroch, v suteréne, v hospodárskych budovách alebo vo vonkajšom prostredí. Zamrznutím a následným možným prasknutím potrubia, môžu vzniknúť značné materiálne i finančné škody. Preto je potrebné chrániť potrubie pred zamrznutím a to kompenzáciou jeho tepelných strát. Najčastejšie používané sú vykurovacie káble. 

Využitie vykurovacích vodičov:

  • potrubia pre pitnú a úžitkovú vodu,
  • požiarne a automatické hasiace potrubia,
  • hydranty,
  • kanalizačné potrubia,
  • technologické potrubné rozvody,
  • kondenzačné potrubia v mraziarňach.

Typy vykurovacích vodičoch určených pre protimrazovú ochranu

Dnešný trh ponúka viacero typov vykurovacích vodičov a to podľa druhu a prostredia v ktorom sú použité. V našej ponuke sú vodiče s integrovaným termostatom, vykurovacie okruhy a samoregulačné vodiče.

Káble s integrovaným termostatom PFP

Vykurovacie káble sa vyrábajú s integrovaným termostatom a sú ukončené vidlicou. Termostat spína automatický pri poklese teploty pod +3 °C. Vyrábajú sa v dĺžke od 1 m až po 100 m a sú určené špeciálne pre ochranu potrubia. Vďaka ukončeniu vidlicou sú veľmi jednoduché na inštaláciu a nepotrebujú žiadne odborné pripojenie. Vodič je preto vhodný na svojpomocnú inštaláciu do rodinných domov, chát či iných objektov.

Vykurovacie okruhy

Vykurovacie okruhy z odporových vykurovacích vodičov sa vyrábajú s priemerom 5,5 mm a v dĺžke od 11,4 m až po 195 m. Vykurovací okruh je vybavený 5 m pripájacím káblom. Pripájací vodič sa zapája do inštalačnej krabice a na prevádzku vykurovacieho okruhu je potrebná vhodná regulácia, napríklad priemyselný termostat s oddelenou sondou. Tieto vodiče sa štandardne používajú do priemyselných aplikácií realizovaných odbornou firmou.

Samoregulačné vodiče ELSR-M

Samoregulačné vodiče je možné použiť pre protimrazovú ochranu potrubia aj pri vonkajších plochách. Ich výhodou je možnosť ľubovoľného krátenia a možnosť kríženia vodiča. Samoregulácia vodiča je výhodná tak isto v prípadoch, kedy potrubie prechádza prostredím s rôznymi teplotami. Daňou za to je však vyššia cena vodiča. Pri samoregulačných vodičoch je nutné použiť vhodnú reguláciu. Viac sa o nich dozviete v článku Samoregulačné vodiče.

Inštalácia vykurovacích vodičov

Elektrický vykurovací vodič sa môže použiť na ochranu gumených hadíc, plastového aj kovového potrubia. Kovové potrubie sa môže hneď omotať vykurovacím vodičom, ale plastové potrubie a gumené hadice je potrebné najprv oblepiť samolepiacou hliníkovou páskou alebo fóliou, ktorá roznesie teplo z kábla na väčšiu plochu potrubia. Pri montáži nesmieme zabudnúť ochrániť ventily a uzávery. S výnimkou samoregulačných vodičov sa vykurovacie vodiče nesmú dotýkať alebo krížiť. Vykurovacie vodiče je možné viesť paralelne alebo obvíjať. Pri paralelnom inštalovaní vodiča, ho odporúčame umiestniť do spodnej časti potrubia, aby teplo prirodzeným stúpaním hore lepšie prehrievalo potrubie. Pri inštalovaní obvíjaním, rozdelíme vodič na rovnomerné úseky tak, že najprv zafixujeme začiatok a koniec vodiča. Vzniknutý previs v strede zafixujeme a postupne vytvoríme rovnaké previsnutia, ktoré v protismere obvíjame. Snímač teploty umiestnime tak, aby nebol ovplyvňovaný vykurovacím vodičom. Následne je potrebné zaistiť celé potrubie vhodnou tepelnou izoláciou.

     

Návrh príkonu vodiča

Príkon vodiča je závislý na teplote okolitého prostredia, hrúbke a typu tepelnej izolácie a na požadovanej teplote prepravovaného média. Pre ochranu potrubia sa obvykle používajú vodiče s príkonom 10 – 15 W/m. Požadovaný príkon vodiča na 1 m dĺžky možno orientačne určiť z nasledujúcej tabuľky – uvedené hodnoty platia pre udržanie teploty prepravovaného média na 5 °C.

Príklad návrhu

Potrubie s priemerom G 1" (DN 25), dĺžka potrubia 48 m, teplota prostredia -25 °C, izolácia potrubia hrúbka 20 mm. Teplota prepravovaného média nesmie klesnúť pod 5 °C (protimrazová hodnota).
Výsledok z tabuľky: Z tabuľky odčítame požadovaný príkon na 1 m = 10 W. Potrebný celkový výkon teda bude cca 480 W (48 m x 10 W/m). Použijeme teda vykurovací vodič s celkovým výkonom minimálne 480 W. Vodič musí byť nainštalovaný tak, aby rovnomerne pokryl celú dĺžku potrubia. POZOR – dĺžka vodiča by nemala byť kratšia než potrubie – k tejto situácii môže dôjsť, pokiaľ je zvolený vodič s vyšším merným príkonom na 1 m.


Súvisiace produkty

PFP 30 m / 337 W

101,03 €
Kód: 232

PFP 3 m / 36 W

68,24 €
Kód: 162

ADPSV 10750

157,16 €
Kód: 428

ADPSV 10250

62,06 €
Kód: 423

ADPSV 102000

412,28 €
Kód: 433

ADPSV 101300

236,35 €
Kód: 431

ADPSV 10450

113,80 €
Kód: 426

PFP 1 m / 12 W

53,71 €
Kód: 358

ADPSV 10320

80,77 €
Kód: 424

PFP 50 m / 620 W

122,57 €
Kód: 1683

ADPSV 10120

57,31 €
Kód: 422

PFP 80 m / 1030 W

164,20 €
Kód: 1686

ADPSV 101100

224,92 €
Kód: 430

PFP 6 m / 72 W

76,64 €
Kód: 61

ADPSV 10200

62,64 €
Kód: 265

PFP 100 m / 1260 W

192,03 €
Kód: 1687