Vykurovacie rohože

Elektrické vykurovacie rohože, ich zloženie, použitie, výhody.

Vykurovacie rohože

Elektrická vykurovacia rohož

Elektrická vykurovacia rohož je elektrický vykurovací okruh prichytený k nosnej tkanine s pravidelnými rozostupmi. Vykurovací okruh je vodič, ktorý je vyrobený v určitej dĺžke a nie je možné ho skracovať. Inštalačná firma musí nainštalovať celú dĺžku vykurovacieho vodiča. Každý vodič je ukončený prívodným vodičom, tzv. studeným koncom, ktorého dĺžku je možné upraviť podľa potreby.

  • výhodou elektrickej vykurovacej rohože je jednoduchá montáž a rozloženie plošného príkonu, vhodná je však skôr pre vykurované plochy s pravidelnými tvarmi,
  • nevýhodou je vyššia cena navýšená o výrobné náklady rohože, nosnú tkaninu, pásky.

Zloženie vykurovacej rohože

Elektrické vykurovacie rohože sa vyrábajú z odporových vodičov a sú najrozšírenejším typom vykurovacích vodičov. Jadro týchto vodičov je z tzv. rezistencie (odporový materiál), ktorá sa pri priechode elektrického prúdu zahrieva. Elektrické napätie je štandardizované (230 V, 400 V, 110 V – podľa zeme), ale rezistencie sa vyrábajú s rôznymi hodnotami odporu. Výpočtom je potom možné určiť, aké dlhé musia byť vodiče, aby pri danom napätí mali požadovaný príkon – teda aby vykurovali, ale súčasne sa neprehrievali. Preto nemožno odporové vodiče predávať na metre, ale predávajú sa iba v konkrétnych dĺžkach aj s pripojovacími vodičmi – tzv. vykurovacie okruhy. Ak je výpočtom stanovené, že vodič bude mať pri určitej dĺžke príkon 10 W/m, jeho dodatočným skracovaním sa príkon na jeden meter zvyšuje. Preto nie je možné vykurovacie okruhy dodatočne skracovať, vodič by sa prehrieval.

Vykurovacie rohože je možné upravovať iba podľa obrázkov 1 až 3.

Zloženie vykurovacieho vodiča použitého pri elektrickej vykurovacej rohože

 

 

1. Plášť
2. Ochranné opletenie
3. Izolácia jadra
4. Rezistencia (odporový vodič)


 

Typy vykurovacích rohoží

Elektrické vykurovacie rohože delíme na jednožilové a dvojžilové. Aby vykurovací vodič hrial, je potrebné uzavrieť elektrický obvod – pokiaľ je vo vnútri vodiča len jedna žila (rezistencia), ide o jednožilový vodič. Jeden koniec vodiča sa pripojí na fázu, druhý na pracovný vodič – vodič má potom na oboch koncoch pripojovací vodič (studený koniec) a musí byť inštalovaný tak, aby začínal a končil na rovnakom mieste. Ak má vodič pod plášťom dve žily (rezistencie), ide o dvojžilový vodič. Na jednom konci vodiča je pripojovací vodič, ktorý sa zapojí do inštalačnej krabice, druhý koniec je vyrobený so spojkou, ktorá prepája obe rezistencie a vytvára uzavretý okruh. Inštalácia je tak jednoduchšia ako pri jednožilovom vodiči, nakoľko nie je nutné sa vracať vodičom späť na miesto pripojenia.

Prehľad vykurovacích rohoží ECOFLOOR

 

1) uloženie vykurovacej technológie pod dlažbu do flexibilného tmelu
2) uloženie vykurovacej technológie do betónovej alebo anhydrinovej vrstvy v hrúbke 4 – 7 cm
3) uloženie vykurovacej technológie do betónovej vrstvy v hrúbke cca 12 cm


Súvisiace produkty