Ecosun S+ Anticor

Vysokoteplotné panely sú vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou – napr. do poľnohospodárskych prevádzok alebo umývacích boxov.

Zloženie infrapanelov

Základom vysokoteplotných panelov pri anticorovom prevedení je karoséria z nerezového plechu. Do karosérie sú zasadené hliníkové vykurovacie lamely so zalisovanou vykurovacou tyčou. Povrch lamiel je chránený špeciálnou galvanickou povrchovou úpravou SILICATING, ktorý podobne ako Thermocrystal u nízko teplotných panelov výrazne zvyšuje emisivitu lamiel, má však teplotnú odolnosť až do 500 °C. Podľa príkonu môžu byť panely s jednou, dvoma alebo troma lamelami. Panely sú chránené svorkovnicami, do ktorej sa zapojuje prívodný vodič. Typy s jednou lamelou sú iba na napájanie 230 V, dvoj a troj-lamelové sa dajú zapojiť na 230 V i na 400 V. Z hľadiska prevádzky sa dajú pri vhodnom zapojení spínať jednotlivé lamely panelu postupne a tým plynule zvyšovať výkon panelu podľa potreby. Vďaka svojmu anticorovému prevedeniu sú tieto vysokoteplotné panely vhodné aj do priestorov so zvýšenou vlhkosťou.