Vyhrievanie striech, odkvapov a zvodov

Zamŕza vám voda v odkvapoch a zvodoch? Čítajte ako sa chrániť pred vznikom možných nákladných škôd.

Vyhrievanie striech, odkvapov a zvodov

Kedy môže nastať problém pri strešných aplikáciách

Počas zimného obdobia, hlavne pri teplotných výkyvoch a napadanom snehu, má mnoho striech problém s odtokom vody. Ľad i  sneh sa hromadia v odkvapových žľaboch či zvodoch a môžu spôsobiť majiteľom veľké škody na majetku. Počas krátkeho zimného dňa, sa na slnku sneh roztopí a vplyvom nočných mrazov znova zamrzne v odkvape. Následne sa tvoria ľadové polia i cencúle, ktoré sú síce krásne, ale aj veľmi nebezpečne pre chodcov, autá aj samotnú stavbu. Keďže ide o značnú hmotnosť, môže dôjsť k trvalému poškodeniu žľabov. Tým, že voda nemá kam odtekať, začne pomaly prenikať pod strešnú krytinu alebo zatekať za fasádu, kde neskôr zamrzne a môže spôsobiť nemalé škody. Môže ísť o poškodenie izolačných vrstiev, konštrukcie krovu, poškodenie klampiarskych prvkov alebo samotnej krytiny.

Ochrana odkvapov a zvodov

Odkvapy a strešné zvody je potrebné chrániť pred poškodením. Najčastejším a vďaka cene aj najobľúbenejším spôsobom je použitie odporových vykurovacích vodičov. Je však možné použiť aj samoregulačné vodiče. Odporové vykurovacie vodiče sa vyrábajú v najkratšej dĺžke cca. 8 m a preto v prípade požiadavky na krátky vodič môžu byť vhodnejšie samoregulačné vodiče. Pre vykurovacie vodiče odporové aj samoregulačné je potrebné použiť nadradenú reguláciu.

Inštalovaný príkon pre bežné odkvapy a zvody s priemerom 150 mm je:

  • 30 – 40 W/m,
  • v nadmorských výškach okolo 1000 m – 60 W/m a viac, po posúdení miestnych podmienok.

Inštalácia vodiča

Do odkvapov a zvodov je lepšie inštalovať vodič s nižším príkonom a dať ho dvakrát alebo aj trikrát, ako len výkonnejší vodič a inštalovať ho len jeden krát. Odporový vodič sa uchytáva plastovými príchytkami alebo oceľovými lankami s príchytkami. Proti námraze je možné chrániť aj strechy, strešné úžľabia, okraje striech, a pod. Tu sa vykurovací vodič obvykle inštaluje tzv. ,,pilkovaním“ a to v takých rozostupoch, aby plošný príkon činil:

  • cca 200 W/m²,
  • pri nadmorských výškach blízko 1000 m potom minimálne 250 W/m².

Keďže do krytín nemožno robiť otvory, zvárať či spájkovať, aby nedošlo k poškodeniu izolačných lepeniek pod krytinou, je fixácia vodiča na strechách problematickejšia. Riešenie je tu individuálne pri každej stavbe – napr. pomocou oceľových laniek alebo prilepením fixačných prvkov – plastové lišty, strešný úchyt „C“ – pomocou obojstrannej akrylovej pásky.

Postup pri inštalácií prilepením akrylovou páskou

Pri inštalácií vodiča je potrebné všetky kovové prvky, strešné oplechovanie, žľaby, úžľabie, strešné úchyty ,,C“, najskôr očistiť od nečistôt a mastnoty pomocou technického liehu alebo riedila Aceton. Technický benzín nie je vhodný, pretože zanecháva na kovových častiach látky, ktoré zhoršujú priliehavosť akrylových pások. Plastové prvky, fixačné lišty, plastové žľaby, je nutné v mieste prilepenia akrylovej pásky najskôr natrieť jednou vrstvou náteru samolepiacim adhezivom PRIMER.

Regulácia pri strešných aplikáciach

Pri strešných aplikáciách je veľmi dôležitá vhodná regulácia, ktorá sníma nie len teplotu, ale aj prítomnosť vlhkosti. Pokiaľ je vykurovací vodič ovládaný užívateľom ručne a je uvedený do prevádzky až v dobe, kedy je na ňom vyššia vrstva ľadu, vyhreje vodič v ľade dutinu (tunel), čím okolo neho vznikne vzduchový obal, ktorý sa správa ako tepelná izolácia. Napriek tomu, že je vodič v prevádzke, námraza sa nerozmrazuje a aplikácia je v podstate nefunkčná.

Vzhľadom na to, že klimatické pomery v rámci jednej strechy sú odlišné v závislosti od orientácie na svetové strany, vplyvom tieňa (stromy), ale tiež nadmorskej výšky v ktorej sa dom nachádza, odporúčame riešenie konzultovať s odborníkmi.


Súvisiace produkty

ADPSV 20870

123,89 €
Kód: 182

ADPSV 201290

151,74 €
Kód: 183

ADPSV 20450

77,71 €
Kód: 178

ADPSV 202750

253,36 €
Kód: 187

ADPSV 20160

59,48 €
Kód: 174

ADPSV 20340

69,14 €
Kód: 177

ADPSV 201070

131,09 €
Kód: 175

ADPSV 202300

215,70 €
Kód: 186

ADPSV 20640

102,60 €
Kód: 180

ADPSV 20540

94,62 €
Kód: 179

ADPSV 201850

193,48 €
Kód: 185

ADPSV 201580

187,27 €
Kód: 184