Montáž stropného vykurovania

Postup a zásady pri inštalácií stropných vykurovacích fólií Ecofilm.

Montáž stropného vykurovania

Kompletný montážny návod pre stropnú vykurovaciu fóliu nájdete tu alebo v našom e-shope pri každej stropnej vykurovacej fólii.

Zásady pre návrh a inštaláciu vykurovacích fólií:

 • pri inštalácii používajte vhodný montážny materiál a náradie,
 • zmerajte potrebnú dĺžku jednotlivých pásov vykurovacích fólií,
 • stropné vykurovacie fólie nastrihajte a zaizolujte pomocou elektroizolačnej pásky – v prípade strihu cez strižné miesta stačí zaizolovať medené zbernice, v prípade strihu na inom mieste zaizolujte fóliu po celej dĺžke strižnej hrany,
 • pásy vykurovacej fólie inštalujte súbežne s nosníkmi SDK konštrukcie,
 • vykurovacie časti fólie (vrátane zberníc) sa nesmú lámať a vzájomne prekrývať,
 • na nosníky fixujte stropnú vykurovaciu fóliu pomocou obojstrannej lepiacej pásky,
 • fóliu postupne odmotávajte a prilepujte na obojstrannú pásku tak, aby bola fólia rovná,
 • do dutiny konektoru zalisujte vodič – pri prvom krajnom páse fólie sa lisuje len jeden vodič s priemerom 1,5 mm, ktorý je potrebné prehnúť, aby dosahoval potrebný priemer 3 mm a vyplnil tak dutinu konektoru,
 • pretože sa jednotlivé pásy nalepených fólií prepájajú paralelne, do zvyšných konektorov zalisujte dva vodiče obmotané na konci okolo seba,
 • postupujte vždy od najvzdialenejšieho pásu nalepenej fólie smerom k inštalačnej krabici,
 • konektory pritlačte prstami na zbernicu a prilisujte lisovacími kliešťami,
 • na nalisovaný konektor pripevnite krytku,
 • zmerajte odpor,
 • pomocou obojstrannej lepiacej pásky pripevnite parozábranu,
 • pripevnite sadrokartón.

   

 

Skladba SDK konštrukcie so stropnou vykurovacou fóliou

 

1. Nosná stropná konštrukcia
2. Tepelná izolácia
3. Nosné CD profily SDK konštrukcia
4. Stropná vykurovacia fólia ECOFILM
5. Krycia PE fólia hr. 0,25 mm
6. SDK/sadrovláknitý podhľad (plávajúci)


Súvisiace produkty