Bezdrôtová regulácia Watts

Bezdrôtová regulácia Watts je určená pre ovládanie a kontrolu celého vykurovacieho systému. Je určená pre vykurovanie rodinných domov, bytov, kancelárskych a administratívnych objektov, škôl, lekárskych ordinácií ap.

Bezdrôtová regulácia Watts

Ovládanie je jednoduché, z jedného miesta, prostredníctvom dotykového displeja. Termostaty majú krytie IP 30 a môžu byť inštalované výhradne v interiéri.

Časti bezdrôtovej regulácie

Bezdrôtová regulácia sa skladá z viacerých komponentov:

 • centrálna riadiaca jednotka Watts V24,
 • termostat Watts V22,
 • nástenný prijímač Watts V23,
 • zásuvkový prijímač Watts V25,
 • prijímač Watts V26,
 • GSM ovládač Watts V27,
 • diaľkový ovládač Watts V20,
 • podlahová sonda Watts.

Centrálna riadiaca jednotka Watts V24

Centrálna riadiaca jednotka V24 sa ovláda cez dotykový displej a zabezpečuje ekonomickú prevádzku kúrenia. Má možnosť individuálneho týždenného programu pre každú zónu, pričom jedna zóna je zvyčajne jedna miestnosť. Každú zónu/miestnosť si pre ľahšie ovládanie viete pomenovať. Máte tak možnosť ovládať až 24 zón.

Bezdrôtové pripojenie zón (párovanie)

Centrálnu riadiacu jednotku V24 je potrebné bezdrôtovo prepojiť s ostatnými regulačnými prvkami vykurovacieho systému. Najskôr je potrebné nainštalovať regulačné členy, zvyčajne termostat V22prijímačom V23 alebo V25, a to vo všetkých miestnostiach/zónach. Až potom môžete začať s párovaním vašej centrálnej jednotky s jednotlivými zónami. S centrálnou jednotkou V24 môže byť spojený vždy len hlavný prijímač v skupine, tzv. Master, ku ktorému sú pripojené ostatné regulačné prvky v zóne.

Možné kombinácie pripojenia k V24:

 • kombinácia prijímača V23 (V25/V26) s termostatom V22,
 • prijímač V25 alebo V26 spárovaný priamo s centrálnou jednotkou.

Vykurovacie režimy:

 • pohotovostný režim – vypnutie vykurovania v zóne,
 • manuálny režim – udržiavanie ručne nastavenej teploty,
 • protimrazová ochrana – nastavenie zóny do protimrazovej ochrany,
 • automatický režim – regulácia teploty podľa zvoleného programu; možnosť výberu prednastavených programov z výroby (P1-P9) alebo vlastného vytvoreného programu.
 • dovolenka – možnosť nastaviť 3 rôzne prevádzkové režimy:
 • vypnuté – celý systém bude vypnutý – v zimnom období hrozí pri tomto režime, že v objekte klesne teplota pod bod mrazu, odporúčame radšej použiť režim protimrazová ochrana,
 • protimrazová ochrana – všetky zóny budú udržiavať nastavenú protimrazovú teplotu – pre každú zónu je možné nastaviť inú hodnotu,
 • doma – vo všetkých zónach bude až do dátumu  návratu udržiavaný rovnaký programový režim aký je nastavený pre nedeľu; toto nastavenie sa obvykle používa v prípade, že počas svojej dovolenky ostávate doma a používanie objektu je po celú dobu podobné ako v nedeľu.

GSM ovládanie cez mobilnú sieť

Centrálnu riadiacu jednotku je možné ovládať aj na diaľku prostredníctvom GSM komunikácie, to znamená cez SMS správy. Nastavenie GSM je možné len s pripojeným GSM modulom V27 bezdrôtovo alebo káblom. Pokiaľ bude medzi riadiacou jednotkou V24 a modulom V27 bezdrôtová komunikácia, je nutné najskôr previesť prepojenie (párovanie) oboch jednotiek.

Termostat Watts V22

Termostat V22 ponúka rôzne možnosti prevádzky a regulácie. Podľa modelu prijímača priradeného k termostatu sa budú líšiť aj možnosti prevádzky a regulácie (regulácia podlahy, priestoru, priestoru s obmedzením podlahy, funkcia pilotného vodiča...). Automatická prevádzka  je k dispozícií u všetkých modelov prijímača.

Termostat má niekoľko rôznych prevádzkových režimov:

 • manuálny režim – Komfort – v tomto prevádzkovom režime bude počas celej doby udržiavaná komfortná nastavená teplota,
 • manuálny režim – Útlm - v tomto prevádzkovom režime bude počas celej doby udržiavaná znížená nastavená teplota,
 • režim OFF – Vypnuté – vypnuté vykurovanie; UPOZORNENIE: v tomto režime môže dôjsť k premrznutiu domu, zamrznutiu vody...,
 • automatický režim – v tomto režime bude termostat dodržiavať zvolený program (prednastavený alebo upravený) podľa aktuálneho času a komfortného alebo zníženého nastavenia teploty,
 • režim programovania – môžete si vybrať medzi prednastavenými programami P1 až P9 alebo užívateľskými programami U1 až U4,

 • prednastavené programy P1 až P9, môžete len zvoliť a prehliadať, nedajú sa zmeniť:
 • P1: Ráno, Večer a Víkend,
 • P2: Ráno, Popoludnie, Večer a Víkend,
 • P3: Deň a Víkend,
 • P4: Večer a Víkend,
 • P5: Ráno, Večer (Kúpeľňa),
 • P6: Ráno, Odpoludnie a Víkend,
 • P7: 7H – 19H (Kancelária),
 • P8: 8H – 19H a Sobota (Obchod),
 • P9: Víkend (chata),
 • užívateľské programy U1 až U4 môžete upravovať; programové kroky sú po 30 minútach; po vytvorení programu na jeden deň, máte možnosť ho skopírovať pre nasledujúce dni alebo si zadať každý deň iný časový program,
 • režim Dovolenka – umožňuje nastaviť na vybraný počet dní protimrazovú ochranu; teplota nastavenia protimrazovej ochrany je pevná a môže byť upravená v menu parametrov; prednastavená hodnota je 10 °C,
 • režim časovač – vám umožňuje nastaviť teplotu a dobu jej udržiavania; táto funkcia môže byť použitá ak zostanete niekoľko dní doma alebo pokiaľ chcete vyradiť program na určitú dobu (návšteva...).

V kombinácii s bezdrôtovou jednotkou V24, termostat deaktivuje možnosť zmeniť prevádzkový režim pretože výber bude vykonávať centrálna jednotka. Termostat bude pracovať ako diaľkovo ovládaná jednotka v miestnosti. Na termostate sa budú zobrazovať informácie, ktoré vyslala centrálna riadiaca jednotka alebo prijímač.

Nástenný prijímač Watts V23

Nástenný prijímač V23 je určený pre reguláciu elektrického kúrenia a podlahového vykurovania v kombinácií s termostatom V22 alebo priamo s centrálnou jednotkou V24. Pre riadenie podlahového vykurovanie je potrebné pripojenie podlahovej sondy Watts. Termostat a prijímač môžu byť riadené centrálnou jednotkou V24, čím sa zaistí plné ovládanie vykurovacieho systému z jedného miesta.

Možné kombinácie pripojenia prijímača V23:

 • prijímač + termostat,
 • prijímač + termostat + centrálna jednotka,
 • prijímač + termostat + centrálna jednotka + závislý prijímač/prijímače,
 • prijímač + centrálna jednotka.

V prípade ak je v jednej zóne/miestností viacero prijímačov, jeden musí byť nadradený tzv. Master, ostatné sú závislé jednotky tzv. Slave. Na jeden nadradený prijímač Master, môžu byť napojené maximálne 3 závislé jednotky Slave. Prijímač V23 môže byť spárovaný s prijímačom V25 alebo V26 ako zo závislými jednotkami.  

Zásuvkový prijímač Watts V25

Zásuvkový prijímač V 25 je navrhnutý špeciálne pre reguláciu elektrických vykurovacích rebríkov, panelov v kombinácií s bezdrôtovým termostatom V22. Termostat a prijímač môžu byť riadené centrálnou jednotkou V24, čím sa zaistí plné ovládanie vykurovacieho systému z jedného miesta. Prijímač V25 môže byť používaný ako závislá jednotka prijímača V23. Tiež sa môže používať ako časovač pre zapnutie/vypnutie v kombinácií s centrálnou jednotkou V24. Ak stlačíme tlačidlo „časovač 2H“, tak po spustení zásuvka nereaguje na teplotné zmeny/ príkazy termostatu.

Možné kombinácie pripojenia prijímača V25:

 • prijímač + termostat ,
 • prijímač + termostat + centrálna jednotka,
 • prijímač + termostat + centrálna jednotka + závislý prijímač/prijímače; na hlavný prijímač môžete napojiť až 3 závislé termostaty, pričom závislý prijímač V25 bude pracovať podľa hlavného prijímača; k prijímaču V25 môže byť ako závislá jednotka pripojený iba prijímač V25 (max. 3 závislé jednotky),
 • prijímač + centrálna jednotka – týmto spôsobom bude prijímač V25 pracovať v režime časovač, budete mať možnosť vytvoriť týždenný program ZAPNUTO/VYPNUTO; v tejto konfigurácií môžete pridať 3 závislé jednotky V25.

Prijímač Watts V26

Prijímač Watts V26 spolu s programovateľným termostatom V22 sú súčasťou GR setov – sklenených infrapanelov. Už z výroby sú spárované a môžu byť ovládané centrálnou jednotkou V24, čím sa zaistí plné ovládanie vykurovacieho systému z jedného miesta. Prijímač Watts V26 nie je možné kúpiť samostatne.

GSM ovládač Watts V27

Ovládač GSM V27 vám umožňuje diaľkové ovládanie vášho elektrického kúrenia  rady „V“ pomocou mobilného telefónu GSM (SMS). Používa sa v kombinácií s centrálnou jednotkou V24. K tejto jednotke môže byť pripojený bezdrôtovo za použitia RF antény alebo komunikácia môže prebiehať cez zbernicu. GSM V27 sa skladá z GSM ovládača a GSM antény. Obe môžu byť inštalované priamo na pevný základ (napr. na stenu).

S vašim GSM modulom máte rôzne možnosti SMS správ, môžete dostávať všeobecné informácie o určitej zóne, zmeniť nastavenia v jednej miestnosti ap. Pri zasielaní SMS upozornení je potrebné zadať telefónne číslo v medzinárodnom formáte.

Druhy sms správ:

 • sms neznámy príkaz – GSM modul je schopný vám zaslať správu so všetkým dostupným textom pokiaľ odošlete sms so zlým textom,
 • sms celkový stav teploty – informácia o teplote vo všetkých miestnostiach vášho domu,
 • sms stav zón – informácia o teplote v konkrétnej zóne,
 • dovolenka – aktivácia, deaktivácia alebo zmena dátumu, hodiny návratu,
 • sms dohľad nad zónami – je funkcia, ktorá vám umožní dostávať správy, v prípade ak sa v zóne vyskytne neobvyklá udalosť ako napríklad RF alarm, chyba/chyby sondy, Otvorené okno ap.,
 • sms teplotný alarm – bude odoslaná pokiaľ teplota v určitej zóne alebo v celom dome klesne na určitú úroveň, ktorá bola vopred nastavená na centrálnej jednotke V24,
 • sms dohľad nad systémom – ak sa prejaví prerušenie dodávky elektriny po dobu 2 minút, GSM ovládač vyšle varovnú SMS na váš mobil; keď sa dodávka elektriny obnoví, bude na váš mobilný telefón odoslaná SMS,
 • sms správa o stave – pravidelne budete dostávať sms správy o celkovom stave, teplote a aktivite vášho GSM ovládania.

Diaľkový ovládač V20

Diaľkový ovládač V20 slúži k ovládaniu elektrických zariadení v kombinácií s prijímačom typu Watts. Dvojica, ovládač a prijímač môže byť spárované s centrálnou jednotkou V24.

Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť stav:

 • zapnuté,
 • vypnuté,
 • časovač – zapnutie na dobu 2 hodiny.

Kompatibilné prijímače sú V23 zapustený typ, V25 nástenný typ, V26 zásuvkový typ.

 

Podlahová sonda Watts

Podlahová sonda je určená na snímanie teploty podlahy a je možné ju použiť aj na snímanie teploty vzduchu. Je možné ju pripojiť k prijímaču V23.