Vykurovacia rohož AL MAT

Hliníková vykurovacia rohož AL MAT je určená pod laminátové a drevené podlahy inštalované vo vlhkom prostredí. Je zakázané ju používať pod dlažbu, mramor, prírodný kameň, do stavebných lepidiel, ap., pretože hrozí reakcia s hliníkovou vrstvou.

Vykurovacia rohož AL MAT

Izolácia vhodná pod vykurovaciu rohož AL MAT

V miestach kde nie je inštalovaná rohož je potrebné dorovnať plochu vyrovnávacou vrstvou. Pod vykurovaciu rohož sa použije  5 mm podlahová kročajová izolácia. Medzi vykurovaciu rohož a podlahu sa už nedáva žiadna izolácia.

Inštalácia rohože

Vykurovacia rohož sa nesmie v žiadnom prípade skrátiť. Ak ju potrebujeme otočiť v miestnosti, rozstrihneme fóliu z oboch strán, ale len po vykurovací kábel. Rohož otočíme podľa potreby a následne prelepíme vykurovací vodič prepájacou páskou, ktorá zároveň vytvára vodivý spoj hliníkovej fólie. Minimálna vzdialenosť rohože od stien a pevných predmetov je 5 cm. V miestach inštalácie vykurovacej rohože je zakázané montovať kotviace prvky do podláh, skrutky, hmoždinky ap. V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť nahradený alebo opravený výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Vykurovacia rohož sa nesmie inštalovať na nepravidelné povrchy. Nesmie byť položená pod predmety ako sú vaňa, sprchový kút, WC či nábytok bez nožičiek. Z hľadiska bezpečnosti nesmie byť inštalovaná do stien. Pri pokládke sa jednotlivé pásy rohože nesmú prekrývať ani krížiť. Rohož zabezpečíme proti posunutiu prilepením k podkladu hliníkovou lepiacou páskou.

Regulácia vykurovacej rohože AL MAT

V podklade vytvoríme drážku pre prívodný vodič a pre podlahovú sondu. Na reguláciu je potrebné použiť termostat s podlahovou sondou pre obmedzenie teploty podlahy. Limitovaná teplota podlahy musí byť nastavená podľa požiadaviek výrobcu danej krytiny, maximálne však 27 °C, čo je hygienická norma.


Súvisiace produkty

AL MAT 80/10

440,61 €
Kód: 1034

AL MAT 140/10

455,54 €
Kód: 1039

AL MAT 140/8

370,16 €
Kód: 1038

AL MAT 140/4

188,76 €
Kód: 1036

AL MAT 140/3

156,71 €
Kód: 1449

AL MAT 80/5

239,99 €
Kód: 1032

AL MAT 140/1,5

85,73 €
Kód: 883

AL MAT 140/5

237,16 €
Kód: 1450

AL MAT 80/2

111,14 €
Kód: 777

AL MAT 80/12

461,15 €
Kód: 1035

AL MAT 80/8

355,91 €
Kód: 1033

AL MAT 140/6

289,27 €
Kód: 1037

AL MAT 80/3

157,93 €
Kód: 1031

AL MAT 140/2

112,66 €
Kód: 882

AL MAT 80/1,25

70,89 €
Kód: 1030