Montáž elektrických vykurovacích fólií

Základné zásady pre návrh a montáž elektrických vykurovacích fólií pre podlahové vykurovanie.

Montáž elektrických vykurovacích fólií

Kompletný návod na montáž podlahových vykurovacích fólií nájdete tu alebo v e-shope pri každej podlahovej fólii.

Zásady pre návrh a inštaláciu vykurovacích fólií:

 • vykurovacie fólie sú určené iba do suchých konštrukcií – nedajú sa umiestniť napr. do betónu alebo do tmelu pod dlažbu,
 • nábytok umiestnený na vyhrievanú podlahu by mal byť na podperách vysokých minimálne 3 cm,
 • podlahové vykurovacie fólie sa nedajú umiestniť do tzv. vlhkých priestorov (kúpeľne, práčovne) alebo do vonkajšieho prostredia,
 • vykurovacie časti fólie (vrátane zberníc) sa nesmú lámať, vzájomne prekrývať alebo sa dotýkať kovových častí,
 • pri inštalácii používajte vhodný montážny materiál a náradie.

Skladba podlahy s vykurovacou fóliou

 

 

 

 1) podklad – betón, anhydrid, pôvodná podlaha a iné
 2) krycia PE fólia (parozábrana)
 3) izolačná podložka
 4) podlahová vykurovacia fólia
 5) krycia PE fólia (parozábrana)
 6) laminátová podlaha

 

 

Montáž vykurovacích fólií:

 • pre pokládku je potrebný čistý a rovný podklad, prípadné výškové rozdiely vyrovnajte,
 • rozložte krycie PE fólie - parozábranu, zafixujte ich lepiacou páskou,
 • následne položte izolačné podložky,
 • podlahovú vykurovaciu fóliu dôkladne rozmerajte, rozstrihajte na samostatné pásy, rozložte ich na izolačné podložky a zafixujte proti posunutiu alebo prípadnému preloženiu,
 • pripojte vykurovací vodič s konektorom k vykurovacej fólií pomocou lisovacích klieští, zaizolujte vulkanizačnou páskou,
 • od termostatu si husím krkom potiahnite podlahovú sondu, ktorú umiestnite pod nevykurovanú časť fólie; do izolačnej podložky si vyrežte drážku do ktorej vojde podlahová sonda tak, aby nám nepoškodila fóliu,
 • vykurovacie fólie prekryjeme ďalšou vrstvou PE fólie - parozábrany,
 • pokladáme plávajúcu podlahu.

           

Prvé spustenie do prevádzky podlahy

Pretože plávajúce aj drevené podlahy sú citlivé na zmeny teplôt a hlavne vlhkosti, je nutné vykonať postupný a pomalý nábeh (zahriatie) podlahy podľa nasledujúceho postupu:

 1. prvý deň nastaviť teplotu podlahy na aktuálnu teplotu v miestnosti (maximálne však 18 °C),
 2. nasledujúce dni zvyšovať teplotu podlahy postupne o 2 °C / deň až na 27 °C,
 3. teplotu podlahy udržovať na hodnote 27 °C pre dobu troch dní,
 4. následne znižovať teplotu podlahy o 5 °C / deň, pokiaľ nedosiahne počiatočné teploty.

Teraz je možné podlahové vykurovanie naprogramovať na požadované teploty a uviesť do bežnej prevádzky.


Súvisiace produkty