Oprava vykurovacích vodičov a rohoží

V prípade poškodenia vykurovacieho vodiča pri pokládke, je možná jeho oprava. Ak sa porucha prejaví až neskôr, je možné vyhľadať miesto poškodenia s presnosťou 10 – 15 cm, väčšinou však s presnosťou doslova na centimetre.

Oprava vykurovacích vodičov a rohoží

Poškodenie vykurovacieho vodiča

K  poškodeniu vodiča dochádza nedodržaním montážneho postupu alebo mechanickým poškodením. Najčastejšie čistením špár, pred špárovaním alebo prerušením vodiča oceľovou armovacou sieťou. Niekedy je vodič poškodený len čiastočne a chvíľu funguje zdanlivo normálne. Chyba sa prejaví až neskôr. Vodič nemôže byť chybný priamo z výroby, nakoľko prechádza viacerými výstupnými kontrolami. Jediné miesto, kde by mohlo dôjsť k výrobnej chybe sú spoje a preto je dôležité zakresliť uloženie rohože pod dlažbu.

Pre opravu je potrebné vytvoriť montážny priestor a na to je potrebné vysekať  3 – 4 kachličky, aj napriek tomu, že pre odkrytie miesta poruchy by stačila len jedna kachlička.

Spôsoby vyhľadania miesta poškodenia

  • do vodiča sa pustí vysokofrekvenčný signál,
  • infrakamera.

Flexibilné lepidlo, betón či anhydrid nedovolia vykurovaciemu vodiču  v mieste poškodenia sa úplne oddeliť. Vďaka tomu pri zapojení vznikne medzi oboma koncami elektrický oblúk, ktorý sa vyznačuje vyššími teplotami, než je bežná teplota vykurovacieho vodiča. Pomocou infrakamery, tak vieme nájsť presné miesto poruchy. Pri betóne o hrúbke 10 cm trvá cca. 10 minút, kým sa miesto poruchy prejaví.

Opravné sady a ich použitie

  • KIT č. 2 slúži na opravu jednožilových a dvojžilových vodičov s opletením bez rozdielu výkonu; je určená pre vodiče PSV, DKT, ADSV a rohože CM, LDTS, LD, EKmat, EKmat J,
  • KIT č. 3 slúži na opravu vodičov s opletením, zlanené rezistencie bez rozdielu výkonu M(A)PSV, MADPSP, ADPS1P, ADPSV a rohoží MST, MDT,
  • KIT č. 4 slúži na pripojenie a zakončenie studeného konca (pripojovacieho vodiča) pre samoregulačné vodiče ELSR 

Na opravu poškodených vykurovacích vodičov sa používajú opravné kity. Jedna sada je určená pre opravu jedného poškodeného spoja vykurovacieho vodiča alebo vykurovacej rohože. Na jednom vykurovacom vodiči alebo rohoži je možné opravovať maximálne dva poškodené spoje. Oprava viacerých poškodených spojov sa výrobcom neodporúča, keďže by došlo k výrazným zmenám odporu a výkonu. Na vytvorenie jedného okruhu zo samoregulačného vodiča je potrebný jeden KIT č. 4. 

Základné zásady opravy

  • pri odizolovaní vodiča dbáme na to, aby sa neporušilo ochranné opletenie a izolácia odporového vodiča,
  • nikdy nelisujeme odporový vodič k odporovému vodiču, ale vždy použijeme prechodový prvok – medený vodič (vždy robíme dve spojky sériovo umiestnené za sebou),
  • izolačné trubičky zmršťujeme pri teplote 120 až 200 °C, nikdy nie pri vyššej teplote; ak ostane po zmršťovaní povrch trubičky matný, znamená to, že trubička bola zmrštená pri vyššej teplote než 200 °C a spoj nemožno považovať za bezpečný,
  • zmršťujeme od stredu dutinky ku kraju, aby prebytočné lepidlo vždy mohlo vytiecť na krajoch spojky.

Návody na použitie ku konkrétnym sadám KIT nájdete pri tovare.


Súvisiace produkty

ADPSV 10950

194,27 €
Kód: 429

ADSV 10450

112,36 €
Kód: 487

LPSV 80/7m²

136,01 €
Kód: 1512

LPSV 80/10m²

176,27 €
Kód: 1515

PSV 15340

56,10 €
Kód: 21

ADPSV 10750

157,16 €
Kód: 428

ADPSV 301300

122,33 €
Kód: 1111

ADPSV 30560

73,15 €
Kód: 1106

MADPSP 402900

239,25 €
Kód: 1192