Vyhľadanie a oprava vykurovacieho vodiča Bidovce

Vyhľadanie a oprava vykurovacieho vodiča Bidovce

Stavba: rodinný dom Bidovce 

Rok: 2021

Požiadavky zákazníka:

  • vyhľadanie a oprava vykurovacieho vodiča v potere

Postup prác:

Miesto poškodenia na vykurovacom vodiči bolo nájdené po viac ako hodine. Po odkrytí vodiča sme zistili, že vykurovací vodič bol nesprávne inštalovaný, preto došlo k jeho poškodeniu a je možné, že takéto miesta poškodenia sa môžu ešte do budúcna vyskytnúť.

Majiteľ objektu bol o tomto stave oboznámený. Oprava vodiča bola úspešná.