Obchodná prevádzka Prešov

Komfortné ovládanie hlavného kúrenia pomocou centrálnej riadiacej jednotky.

Obchodná prevádzka Prešov

Stavba: Obchodná prevádzka Prešov

Rok: 2009

Požiadavka zo strany zákazníka:  

  • zabezpečiť dostatočné vykurovanie obchodného priestoru,
  • regulácia zabezpečená z jedného miesta, prístupná aj cez internet.

Technické riešenie: