Ambulancie Levoča

Hlavné vykurovanie ambulancií v trojposchodovej historickej budove, regulované pomocou bezdrôtovej regulácie Watts a centrálnej riadiacej jednotky Watts V24 Wifi.

Ambulancie Levoča

Stavba : ambulancie Levoča

Rok : 2017

Požiadavka zo strany zákazníka :  

  • hlavné vykurovanie ambulancií pomocou elektrických vykurovacích konvektorov,
  • programovateľná bezdrôtová regulácia,
  • centrálna riadiaca jednotka ovládaná aj pomocou mobilnej aplikácie.

Technické riešenie :


Súvisiace produkty