Kostol Breznička

Vykurovanie kostola elektrickými vykurovacími káblami inštalovanými do betónu, regulácia termostatmi TFT.

Kostol Breznička

Stavba: Kostol Breznička

Rok: 2014

Požiadavky zo strany zákazníka:  

  • požiadavka podlahového vykurovania s reguláciou.

Technické riešenie:

  • vykurovacie káble MAPSV zaliate betónom,
  • celé kúrenie je rozdelené na 9 okruhov, regulácia termostatmi TFT,
  • do kostola bolo dodaných 18 300 W.

Súvisiace produkty

Termostat TFT

102,52 €
Kód: 284