Kostol Veľký Šariš - spovednice

Kostol Veľký Šariš - spovednice

Stavba: Kostol Veľký Šariš 

Rok: 2019

Požiadavky zo strany zákaznika:

  • požiadavka teplého komfortu pri minimálnom narušení charakteru kostola,
  • manuálne ovládanie,
  • vyhrievanie spovedníc.

Technické riešenie:

  • pri realizácii boli použité kostolné panely Ecosun K+
  • regulovanie pomocou analógových termostatov MAT 12.