Návod na inštaláciu aplikácie pre ovládanie digitálneho termostatu LIFE Wifi

Návod na inštaláciu aplikácie pre ovládanie digitálneho termostatu LIFE Wifi

Návod na inštaláciu aplikácie pre ovládanie digitálneho termostatu LIFE Wifi

 

V prvom rade je potrebné stiahnuť aplikáciu s názvom Warmme pomocou Google Play ( android ), alebo App Store ( IOS ).

 

 

 

                      

                                     

 

 


 Pre používanie aplikácie je potrebná registrácia.

Registrovať sa môžete pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu.

Následne Vám bude zaslaný overovací kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie.

 

 

 

     

 Zariadenia pridávame pomocou tlačidla Add Device.

Pokračujeme cez All devices a následne Wifi Thermostat.

V ďalšom kroku je potrebné na termostate stlačiť súčasne šípku nahor a nadol po dobu troch sekúnd. Na displeji sa zobrazí F1 a blikajúci symbol WIFI. Ak sa tvrdenie v aplikácii zhoduje s rýchlosťou blikania symbolu wifi, tak stlačte tlačidlo Press to connect. Pre zmenu tvrdenia aplikácie stlačte AP Mode.

     

 

 K spárovaniu termostatu s aplikáciou je potrebné zadať heslo od siete wifi.

Pre správne fungovanie termostatu LIFE Wifi je potrebné, aby signál wifi bol čo najsilnejší.

Aplikácia vyhľadá termostat a vyzve Vás aby ste pripojili zariadenie k aplikácii pomocou tlačidla connect now.

V nastaveniach vyberte wifi sieť, ktorá sa zobrazí na displeji.

Takto sa zobrazia vyhľadané termostaty. Kliknutím na na daný termostat ho viete premenovať.

 

 


Symboly na displeji a nastavenia termostatu cez aplikáciu

 

1.    Späť.

2.    Názov termostatu ( miestnosti v ktorej sa termostat nachádza ).

3.    Základné nastavenia.

4.    Pokročilé nastavenia.

5.    Aktuálna teplota a režim snímania teploty.

6.    Aktuálny režim termostatu ( smart, hold, holiday ).

7.    Symbol kúrenia.

8.    Nastavená teplota.

                                                                           9.    Zmena nastavenej teploty +/-.

                                                                         10. Voľba režimu ( smart, hold, holiday ).

                                                                         11. Zapnutie a vypnutie termostatu.

                                                                         12. Zámok ovládania termostatu.


Základné nestavenia :

Modify Device Name – upraviť názov zariadenia.

Check Network – kontrola siete.

Device Sharing – zdieľanie zariadenia.

Create Group – vytvorenie skupiny.

Device Info – informácie o zariadení.

Send Feedback – poslať spätnú väzbu.

Check for Firmware Update – kontrola aktualizácie firmvéru.

 


Pokročilé nastavenia :

Sensor Switch – prepnutie režimu snímania teploty.

Room Temp Compensation – kalibrácia teploty priestoru.

Floor Temp Compensation – kalibrácia teploty podlahy.

Temp Difference – telotný rozdiel/hysterézia.

°F/°C – voľba teplotnej stupnice.

Total Power – spotreba elektrickej energie.

Set Power – príkon inštalovaný na daný termostat.

                                                                                        Device Initialize – reset na výrobné nastavenia.


Režim snímania teploty :

Room Sensor – snímanie teploty priestoru.

Floor Sensor – snímanie teploty podlahy.

Both Sensor – snímanie teploty podlahy a priestoru. Pri tomto režime snímania teploty plní podlahová sonda limitačnú funkciu.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 

 Kalibrácia teploty priestoru / kalibrácia teploty podlahy :

Kalibráciu teploty priestoru alebo podlahy je potrebné vykonať ak teplota nameraná termostatom sa nezhoduje s reálnou teplotou. Rozsah kalibrácie je od – 5 °C do + 5 °C.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 

 

 

 


Hysterézia :

Nastavenie hysterézie je nastavenie odchýlky kúrenia.

Príklad :

Ak je hysterézia nastavená na 0,5 °C tak pri nastavenej teplote 21 °C bude termostat kúriť kým teplota nedosiahne 21,5 °C ( pri tejto hodnote sa kúrenie vypne ) a zopne pri 20,5 °C ( pri tejto hodnote sa kúrenie opäť zapne ).

0,5 °C – 3 °C

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 Voľba teplotnej stupnice :

V tomto nastavení zvolíte v akej stupnici chcete merať teplotu.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 

 

 

 


Príkon inštalovaný na daný termostat :

Údaj o inštalovanom príkone Vám pomôže orientačne určiť akú spotrebu malo kúrenie v miestnosti, kde je termostat namontovaný.

 

 

 

 

 

 


Režim programovania :

Režim programovania je potrebné nastaviť v termostate. V aplikácii je možné meniť iba režimy.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 

 

 

 

 


Režim dovolenka :

V prípade odcestovania na dovolenku je potrebné nastaviť počet dní, kedy sa nebudete zdržiavať doma. Režim dovolenka bude udržiavať teplotu nastavenú v protimrazovej ochrane.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

 

 

 

 Režim udržania teploty :

Tento režim slúži na to, aby ste nemuseli meniť teploty po každej časovej zmene režimu programovania. V režime sa dá nastaviť teplota až na 24 hodín.

Tieto nastavenia sa dajú meniť ako v aplikácii, tak aj priamo na termostate.

 

Používaním stránok prevádzkovateľa Soleya s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.